ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Δήμος Κορινθίων με έδρα την Κόρινθο αποτελούμενος από τους δήμους α. Κορινθίων β. Σαρωνικού γ. Σολυ-γείας δ. Άσσου – Λεχαίου ε. Τεγέας, οι οποίοι καταργούνται.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος